H&R System

Intensywny Kurs Menedżerski
Map
Cala Polska

Szanowni Państwo,

Miło mi przedstawić Państwu Intensywny Kurs Menedżerski, który opracowałem w odpowiedzi na potrzeby moich Klientów. Szkolenie kompleksowo obejmuje zakres związany z zarządzaniem restauracją oraz wzmacnianiem zaangażowania poszczególnych pracowników

Jestem praktykiem z 20 - sto letnim stażem. Moja droga zawodowa prowadziła od „zmywaka”, przez kuchnię, pracę kelnera aż do kierownika i menedżera restauracji. Od 2004 r prowadzę własną firmę zajmującą się outsourcingiem pracowniczym, doradztwem oraz szkoleniami. Od 2006 roku zajmuję się głównie prowadzeniem szkoleń z zakresu sugestywnej sprzedaży, profesjonalnej obsługi kelnerskiej oraz kształceniem umiejętności menedżerskich. Dla właścicieli i menedżerów restauracji prowadzę autorskie szkolenia oparte na własnym doświadczeniu i wiedzy autorytetów w dziedzinie zarządzania takich jak: Wojciech Haman, Jerzy Gut, Eric Berne, Milton Erickson, Robert Cialdini, Marii Król- Fijewska, 
Piotra Fijewski, dr. Ken-a Blanchard, Lee Iacocca i Stephena Covey.

Moim celem jest wspieranie osób pracujących w branży HoReCa, w której się specjalizuję. Moje szkolenia dedykuję zarówno osobom początkującym jak i doświadczonym w branży gastronomicznej. Prowadzę szkolenia dla pracowników z lokali typu fast casual, caual dinning, premium i top premium. Tam gdzie ważne jest budowanie relacji Goście – Personel - jestem do dyspozycji.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie profesjonalnego i efektywnego zarządzania w gastronomii. Szkolenie w sposób kompleksowy odnosi się do różnych aspektów funkcjonowania lokalu gastronomicznego i obejmuje takie zagadnienia jak, kierowanie zespołem, motywowanie, delegowanie poleceń, egzekwowanie powierzonych zadań oraz rozwiązywanie konfliktów.

Metody szkoleniowe: wykłady, ćwiczenia, praca w grupach, zadania indywidualne na forum grupy, dyskusje, „burze mózgów”.

Tematy poruszane podczas szkolenia:

- Projektowanie procedur kierowania i zarządzania restauracją
- Opracowanie standardów pracy
- Określenie zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach
- Delegowanie poleceń
- Rekrutacja i zasady wprowadzania nowych pracowników
- Poza finansowe motywowanie pracowników
- Kontrola pracy personelu
- Stosowanie kar i nagród
- Nadużycia, kradzieże - jak zapobiegać, jak reagować?
- Sposoby rozwiązywania konfliktów
- Komunikacja kuchnia - sala
- Budowanie zespołów sprzedażowych
- Znajomość produktów - jak skutecznie uczyć pracowników?

Program:

- Przedstawienie oczekiwań wobec szkolenia
- Podstawowe trudności w kierowaniu zespołem wielopokoleniowym
- Kontrakt z zespołem – Expose Szefa
- Cel expose
- Struktura expose
- Pułapki podczas wygłaszania expose
- Przygotowanie i wygłoszenie expose
- Analiza mocnych i słabych stron wygłaszanych expose
- Określenie zachowań, które  mają negatywny wpływ na zespół
- Asertywne określanie szefowskich granic


Jednominutowa rozmowa motywująca do zmiany zachowania:
•    Obrona decyzji – „zdarta płyta”
•    Parafraza
•    Informacja zwrotna

Pułapki: Rodzic-Dziecko-Dorosły
Rozwiązywanie konfliktów:
•    Kuchnia-sala
•    szef-pracownicy
•    pracownik-pracownik
Problemy w dogadywaniu się:
•    Projekcja
•    Słuchanie/słyszenie
•    Komunikacja niewerbalna
•    Stanowisko - interesy
 

- Co motywuje zespół ?
- Skuteczne narzędzia szefowskie do motywowania
- Jak doceniać i wyróżniać pracowników?
- Pułapki podczas nagradzania
- Szef wobec procesów grupowych
- Dopasowanie roli szefa w trakcie rozwoju kompetencji pracownika
- Delegowanie poleceń
- Dzienne odprawy
- Szef jako lider zespołu
- Gra „wygraj ile się da”
- Budowanie zespołu nastawionego na współpracę.
- Podsumowanie. Wnioski.

 

Cena usługi:

Szkolenie menedżerskie 1 dniowe :

599 zł od osoby + Prezent

Cena obejmuje:

Bezpłatny dostęp do 8 kursów e-learningowych jako prezent dla każdego uczestnika (wartość kursów 250 zł)

Koszt przygotowania i wydrukowania materiałów szkoleniowych

certyfikat ukończenia szkolenia uwzględniający informacje o programie zajęć

Przerwy kawowe i obiad.

 

Gwarancja H&R System 100% skuteczności

Osobom niezadowolonym z warsztatów zwracam całą kwotę za szkolenie !
Uczestnik zachowuje dostęp do wszystkich materiałów, które otrzymał na szkoleniu oraz do wszystkich gratisów

Obszary doradztwa i szkoleń:
profesjonalna obsługa kelnerska w restauracji, na przyjęciach, podczas imprez protokolarnych
techniki sprzedaży; efektywna sprzedaż
rozwiązywanie reklamacji.
kształcenie kompetencji menedżerskich

Firma H&R System Rafał Pasenik została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00325/2009

Aleja Spacerowa 25, 05-825 Książenice, tel.501 586 482

Rafał Pasenik – trener biznesu ds. HoReCa

biuro@hr-system.pl

www.hr-system.pl