H&R System

Intensywne Szkolenia Kelnerskie
Map
Cala Polska
Szanowni Państwo,
Miło mi przedstawić Państwu ofertę 1-dniowych 
Intensywnych Szkoleń Kelnerskich, które opracowałem w odpowiedzi na potrzeby moich Klientów. Szkolenia można łączyć w moduły i tylko od Państwa zależy iloma dniami jesteście zainteresowani.
Jestem praktykiem z 20 - sto letnim stażem. Moja droga zawodowa prowadziła od „zmywaka”, przez kuchnię, pracę kelnera aż do kierownika i menedżera restauracji. Od 2004 r prowadzę własną firmę zajmującą się outsourcingiem pracowniczym, doradztwem oraz szkoleniami. Od 2006 roku specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń z zakresu sugestywnej sprzedaży, profesjonalnej obsługi kelnerskiej oraz kształceniem umiejętności menedżerskich. Dla właścicieli i menedżerów restauracji prowadzę autorskie szkolenia oparte na własnym doświadczeniu i wiedzy autorytetów w dziedzinie zarządzania takich jak: Wojciech Haman, Jerzy Gut, Eric Berne, Milton Erickson, Robert Cialdini, Maria Król- Fijewska,
Piotr Fijewski, dr. Ken-a Blanchard, Lee Iacocca i Stephena Covey. 
Moim celem jest wspieranie osób pracujących w branży HoReCa, w której się specjalizuję. Moje szkolenia dedykuję zarówno osobom początkującym jak i doświadczonym w branży gastronomicznej. Prowadzę szkolenia dla pracowników z lokali typu fast casual, caual dinning, premium i top premium.
Tam gdzie ważne jest budowanie relacji Goście – Obsługa - jestem do dyspozycji.
 
Propozycja szkoleń kelnerskich
1. Kelner a’la carte - Obsługa Gości w restauracji „krok po kroku”
2. Kelner doradcą kulinarnym - Psychologia sprzedaży. Sugestywna sprzedaż podczas  obsługi Gości „krok po kroku”
3. Kelner vs Trudny Gość. Rozwiązywanie reklamacji. Zasady prowadzenia rozmowy z Trudnym Gościem. 
4. Obsługa kelnerska zgodna z zasadami protokołu dyplomatycznego
5. Kelner bankietowy – obsługa bankietów, wesel i przyjęć okolicznościowych
 
 
Celem wszystkich szkoleń jest:
 • wypracowanie prawidłowego zachowania w trakcie obsługi różnych typów Gości
 • określenie mocnych i słabych stron obsługi
 • zwiększenie motywacji, poprzez budowanie własnej wartości i zachęcenie do lepszej pracy przy obsłudze Gości  
 • chęć doskonalenia własnych umiejętności po warsztatach
 • budowanie prawidłowych relacji w grupie
Metody szkoleniowe: wykłady, ćwiczenia, praca w grupach, zadania indywidualne na forum grupy, dyskusje, „burze mózgów”, odgrywanie scenek.
 
 
1. Kelner a’la carte - Obsługa Gości w restauracji „krok po kroku”.
Podczas tego szkolenia Twoim pracownicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Przygotowania stanowiska pracy
 • Roli wyglądu w kreowaniu pozytywnego wizerunku restauracji
 • Prawidłowego noszenia tacy
 • Noszenia i zbierania porcelany/szkła na tacę i do ręki
 • Pełnej obsługi Gości od przywitania do pożegnania
 • Prawidłowego otwierania i serwisu wina 
 
2. Kelner doradcą kulinarnym - Psychologia sprzedaży. Sugestywna sprzedaż podczas  obsługi Gości „krok po kroku”
Podczas tego szkolenia Twoim pracownicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Czym jest sprzedaż, co i dlaczego sprzedajemy?
 • Jak zostać doradcą kulinarnym dla swoich  Gości?
 • Rozpoznawania kulinarnych potrzeb Gości
 • Umiejętnego doradzania uwzględniając typologię podświadomą Gości
 • Sugestywnej sprzedaży wszystkich produktów oferowanych w Twojej restauracji
 
3. Kelner vs Trudny Gość. Rozwiązywanie reklamacji. Zasady prowadzenia rozmowy z Trudnym Gościem.
 • Podczas tego szkolenia Twoim pracownicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Prawidłowego rozwiazywania reklamacji
 • Rozróźniania reklamacji od „taktyk kupieckich” 
 • Umiejetnego zastosowania kontr-taktyk wobec „taktyk kupieckich”
 • Podświadomej typologi Gości
 • Zasad komunikacji nastawionej na zadowolenie Gości
 
4. Obsługa kelnerska zgodna z zasadami protokołu dyplomatycznego
Podczas tego szkolenia Twoi pracownicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Organizacji, przygotowania i nakrycia stołów przeznaczonych dla dyplomatów
 • Zasady precedencji podczas serwisu 
 • Różnic kulturowych stosowanych przy obsłudze przyjęć protokolarnych
 • Obsługi różnych przyjęć dyplomatycznych
 
5. Kelner bankietowy – obsługa bankietów, wesel i przyjęć okolicznościowych
Podczas tego szkolenia Twoi pracownicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • Zasad organizacji i przygotowania każdego rodzaju przyjęcia
 • Obsługi różnych przyjęć 
 • Stosowanych serwisów i dopasowanie ich do odpowiedniego przyjęcia
 • Obsługi Gości VIP z wykorzystaniem serwisu synchronicznego z podkładem muzycznym
 • Prawidłowego otwierania i serwisu wina podczas przyjęć    
 
Cena usługi:
Szkolenie kelnerskie 1 dniowe według ilości osób:
 
do 4 osób - 398 zł rabat 0% cena netto za osobę po rabacie 398 zł 
5-6 osób - 398 zł rabat 4% cena netto za osobę po rabacie 382 zł
7-8 osób - 398 zł rabat 8% cena netto za osobę po rabacie 366 zł
9-10 osób - 398 zł rabat 12% cena netto za osobę po rabacie 350 zł
11-12 osób - 398 zł rabat 15% cena netto za osobę po rabacie 338 zł
13-14 osób - 398 zł rabat 25% cena netto za osobę po rabacie 298 zł
 
Koszt przygotowania i wydrukowania materiałów szkoleniowych - w cenie,
certyfikat ukończenia szkolenia uwzględniający informacje o programie zajęć- w cenie,
dojazd trenera- w cenie,
raport podsumowujący szkolenie – w cenie,
Raport po szkoleniu zawiera:
- czynności, które należy wprowadzić aby wzmocnić rozwój lokalu i pracowników
- własne obserwacje dotyczące usprawnienia pracy restauracji
- zalecane narzędzia dla menedżerów zwiększające sprzedaż (szkolenie sprzedażowe)
- zalecane narzędzia dla menedżerów poprawiające jakość obsługi kelnerskiej (pozostałe szkolenia)
- inne spostrzeżenia, które mają wpływ na rozwój restauracji
 
Gwarancja H&R System 100% skuteczności
Osobom niezadowolonym z warsztatów zwracam całą kwotę za szkolenie.
Uczestnik, który skorzystał z gwarancji H&R System, zachowuje prawo do zatrzymania otrzymanych  materiałów.
Obszary doradztwa i szkoleń:
profesjonalna obsługa kelnerska w restauracji, na przyjęciach, podczas imprez protokolarnych,
techniki sprzedaży, efektywna sprzedaż
rozwiązywanie reklamacji,
kształcenie kompetencji menedżerskich.

Firma H&R System Rafał Pasenik została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.14/00325/2009

Aleja Spacerowa 25, 05-825 Książenice, tel.501 586 482

Rafał Pasenik – trener biznesu ds. HoReCa

biuro@hr-system.pl

www.hr-system.pl