Czy łatwo znaleźć pracę w gastronomii?

Fot. fotolia.com

Branża gastronomiczna postrzegana jest jako branża generująca duże zatrudnienie, czyli stosunkowo łatwo znaleźć w niej pracę, ale niestety najczęściej w tzw. szarej strefie. Zatrudniani są w niej na ogół ludzie młodzi, dorywczo lub w formie pracy sezonowej. Mowa tu przede wszystkim o barmanach, kelnerach, pomocnikach kucharzy, pomocy kuchennej itp. Szef kuchni ma znacznie większe możliwości stabilnego zatrudnienia w branży gastronomicznej na podstawie umowy o pracę. W sezonie letnim zatrudnienie w gastronomii jest największe, ale wraz z nim nie wzrasta liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w tym sektorze. Tak w skrócie można przedstawić specyfikę pracy w branży gastronomicznej. 

Gastronomia generuje bardzo wiele ofert pracy, zwykle sezonowej, ale potencjalnych pracowników często odstraszają proponowane przez właścicieli lokali gastronomicznych stawki. Dodatkowo praca całkowicie na czarno, o którą również stosunkowo łatwo rodzi problemy w związku z ewentualnym ubieganiem się o wypłatę wynagrodzenia w przyszłości. 

Jak znaleźć pracę w gastronomii?

Aby rozpocząć swoją przygodę w branży gastronomicznej, nie trzeba posiadać doświadczenia w zawodzie kelnera, barmana czy kucharza. Właściciele lokali gastronomicznych chętnie zatrudniają osoby do przyuczenia. Niemniej jednak, przed przystąpieniem do pracy w kontakcie z żywnością, a taki charakter ma praca w gastronomii, pracownik musi przedstawić pracodawcy wyniki badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, czyli tzw. książeczkę SANEPID. Tylko posiadając aktualną książeczkę SANEPID możemy ubiegać się o przyjęcie do pracy w gastronomii.

Polecamy także: Na jaką umowę liczyć pracując w gastronomii?

Obowiązek posiadania książeczki SANEPID przy pracy z żywnością uregulowany został przepisami o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Artykuł 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia określa, że osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, podczas których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Nielegalna praca

Jeśli zamierzamy podjąć pracę w gastronomii, powinniśmy nastawić się raczej na to, że nie szybko otrzymamy umowę na czas nieokreślony, chyba że zatrudnimy się w renomowanej restauracji na stanowisku kucharza bądź szefa kuchni. Z badań przeprowadzanych przez firmę „Sedlak & Sedlak” wynika, że wśród pracowników gastronomii prawie 35 proc. zatrudnionych jest nielegalnie, a w przeważającej mierze są to pracownicy sezonowi, zatrudniani na miesiąc czy dwa. Dlatego bardzo często praca w gastronomii traktowana jest przez młodych ludzi jako praca sezonowa lub dorywcza, a nie docelowa.

Dorota Hanas